Leanin tulokset tuotetaan yhdessä.

Lean on koko yrityksen tai yhteisön sekä kaikkien toimintojen organisointiperiaate, joka edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. LeanTeam-menetelmässä lisäarvo tuotetaan johdonmukaisella työllä yhdessä asiakkaan oman tiimin ja yrityksen ulkopuolisen Lean-asiantuntijan kanssa.

Yhdessä tekeminen on LeanTeam-työskentelyn perusta. Lean-menetelmien asiantuntija tekee työtä ennalta sovitun työpanoksen mukaan yrityksen oman henkilöstön kanssa, yrityksen arjen ja sen normaalin työn lomassa. Asiantuntija toimii niin työntekijöiden, esimiesten, tuotannon johdon kuin yritysjohdonkin kanssa.

Lean-asiantuntija vastaa siitä, että sovitut asiat tulevat tehdyksi ja antaa neuvot ja eväät aina seuraavaan vaiheeseen. Lean-menetelmät siirtyvät nopeasti konkretiaan ja tehostavat prosesseja.

Tulokset ovat seurausta siitä, että tehdään oikeita asioita. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.