Lean on varmaa kehittämistä.

Kaikki lähtee kokonaisuuden ymmärtämisestä

Valitettavan harvoin on tarkasteltu koko asiakasarvoa tuottava ketju ja tehty suunnitelma kokonaisuuden kehittämisestä. Kuvittele, että rakentaisit talon ilman suunnitelmaa! Toimenpiteet voidaan ja pitää kohdistaa sinne, missä niiden vaikuttavuus on suurin.

Katteen parantaminen edellyttää lähes aina sisäisen tehokkuuden nostamista

Kilpailu ja yleinen taloustilanne pitävät huolen siitä, että yhä harvempi voi nostaa myyntihintoja. Kaikissa prosesseissa on toimintoja, jotka eivät lisää arvoa asiakkaalle ja joista asiakas ei maksa. Näitä ns. hukkatoimintoja poistamalla kasvatetaan arvoa suhteessa kustannuksiin eli parannetaan katetta ja kilpailukykyä.

Faktat pöytään

Tieto toiminnan tehokkuudesta perustuu usein olettamuksiin, ei faktoihin. Tiedätkö tuotteittesi tai palveluidesi läpimenoajat? Tiedätkö työvaiheisiin kuluvan työajan ja työn kustannukset? Tiedätkö mitkä tuotteet, palvelut ja asiakkaat ovat kannattavia?  Esimiesten on osattava omat prosessinsa faktojen pohjalta, jotta he tietävät mikä potentiaali niissä piilee. 

Tärkeintä on oikeiden asioiden tekeminen
Prosessien kustannukset riippuvat merkittävästi tapahtumien lukumäärästä. Liiketoiminnan sirpaloituessa kustannukset uhkaavat kasvaa, vaikka liikevaihto pysyykin ennallaan. Paljon asiakkaita, paljon erilaisia tuotteita, paljon toimittajia, paljon pieniä myynti- tai ostoeriä, paljon varastoja. Heikko kannattavuus on usein seurausta ”kaikkea kaikille”-toimintatavasta. Silloin kehitystyö  tulee aloittaa strategista kysymyksistä: B2B-yrityksissä asiakasvalikoiman tutkimisesta ja B2C-yrityksissä tuotevalikoiman laajuuteen paneutumisesta.

Tekemällä oppii

Leanin perustietämyksen voi hankkia kirjoista tai kursseilla, mutta oppiminen syntyy vain tekemisen kautta. Lean ei ole luokkahuonekoulutusta, vaan tehokasta kehittämistä, jossa asiat viedään ammattimaisesti heti käytäntöön.

Lean on varmaa kehittämistä

Lean on tällä hetkellä paras menetelmä kilpailukyvyn ja prosessien kehittämiseen. Kun yritys sitoutuu Lean-kehittämiseen, operatiiviset mittarit paranevat yhdessä vuodessa ja kahdessa vuodessa kehittämistyö näkyy viivan alla.